Cttvxb

Cttvxb Đánh Cá bằng Kích Điện- kích phải thần chết [chồng 1978+ vợ1983] Cô thần quả tú sao MỘ-cậu tuấn thánh chém gió cheo cheo kkk 1983 -cô thần quả tú tử vi -1-1995+1988 +cô thần quả tú-vợ chồng phân ly,của cải tiêu tan TRÙNGTANG,TAM SA ,KHÔ KHÁO,THÔI THI ,THƯỢNG MÃ ,.VVV... cô thần quả tú 9 - 1980 -chuẩn bị khai thác chồng thứ 2 tuổi 1977 +ngày 25+cô thần quả tú+,-ai phạm thì gọi cậu đăng ký lễ hóa giải Cậu Tuấn - Số tù giam thì đi tù - số phạm quả tú thì bị vợ bỏ 1981 - CÔ THẦN QUẢ TÚ-hoa hậu giải bét thành phố hồ chí minh Cậu Tuấn 2018 -lễ thành hôn -của Đặng Tiến Thành - 13 người chết thảm-là do phạm nhiều điều kỵ -lý giải bằng cuốn sách thông thư 13 Người chết thảm ở Quảng nam - Nguyên nhân là do phạm LUẬT TRỜI Mọi Người đừng coi líp này -3 con Quỉ biến thành Yêu Tinh đấy!em sợ lắm!! Cậu Tuấn 2018 - Phạm cung ngũ quỉ -Vua DIêmLa sai Quỉ Vương lên hành bệnh ung thư Cậu Tuấn - Liên tục phạm cô thần quả tú chết bỏ liên miên Cậu Tuấn 2018 - 1978 +1981- Ngày Tháng cung ngũ quỉ Nên chồng chết xem bói -sinh ngày 7 tháng 3 -1969-quả tú +sao mộ-chồng bỏ rồi tử vi -1965+1971 bị sử rồi.[1979+1985-chưa sử ]-2 cặp này đều là tứ hình xung C.Tuấn -2 Đứa con sinh đều phạm'' GIỜ'' cảnh báo ''CHA MẸ PHÂN LY''-choáng