Kinh phat

Kinh phat Mở Kinh Phật Này Trong Nhà Nghe Nhiều Lợi ích Nhiều Mang Lại May Mắn Tài Lộc Vào Nhà Mỗi Đêm Nghe Kinh Này Thần Tài Gõ Cửa Tài Lộc Kéo Tới Sức Khỏe Bình An Nghe Kinh Này Mỗi Đêm Mang Lại Giấc Ngủ Ngon Gặp Nhiều Tài Lộc Phúc Đức Sức Khỏe Đây Là Bài Kinh Phật Ai Có Duyên Nghe Được Quan Âm Bồ Tát Ban Phúc Đức Sức Khỏe Tài Lộc Cả Đời Tháng 9 Ở Trong Nhà Nên Nghe Kinh Phật Sẽ Được Bồ Tát Phù Hộ Bệnh Tật Phiền Não Tan Biến 14,15 Rằm Tháng 9 Âm Nghe Kinh Phật Này Triệt Tiêu Mọi Bệnh Tật Hút Tài Lộc May Mắn Vào Nhà Nghe Kinh Phật này mỗi tối ngủ sâu ngon giấc việc chống thành Quan Âm Bồ Tát phù hộ Mở Kinh này mỗi tối được "Phật" chở che ban sức khỏe giàu sang phú quý Nghe Kinh Phật này mỗi tối tạo phước đức cho gia đình tai qua nạn khỏi gặp nhiều may mắn Mùng 11,12,13 Tháng 9 Âm Nghe Kinh Phật Này Phật Tổ Phù Hộ Mọi Chuyện Suôn Sẻ Kinh Phật Ngấm Tận Xương Nghe Mỗi Tối Để Thành Công Giàu Có Quan Thế Âm Phù Hộ Che Chở Bài Kinh Phật Linh Nghiêm Quan Âm Bồ Tát Ban Sức Khỏe Phúc Đức Tài Lộc Cả Đời Nghe Kinh Phật Mỗi Tối Tiêu Tan Bệnh Tật Phú Quý Tài Lộc Đầy Nhà Mỗi Tối Nghe Kinh Sám Hối Này Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Gia Đạo Bình An Rất Linh Nghiệm Tháng 8 Âm Ở Trong Nhà Nghe Kinh Này Điều Được Quán Thế Âm Bồ Tát Phù Hộ Gia Đạo Bình An Tháng 9 Nghe Kinh Phật Tiêu Tan Khổ Đau Gia Đình Bình An May Mắn Cả Năm Bài Kinh Phật Vô Giá Ai Có Duyên Nghe Được Quan Âm Bồ Tát Che Chở Ban Sức Khỏe Tài Lộc Cả Đời Nghe Kinh Phật này mỗi tối cầu tài cầu lộc để thoát nghèo đau khổ bệnh tật Phật Quan Âm phù hộ Sáng 14,15 ngày RẰM tháng 9 Nghe kinh này BỒ TÁT Phù Hộ TÀI LỘC MAY MẮN BÌNH AN Mùng 1 Âm Gia Đạo Nghe Kinh Phật Này Sám Hối Tội Lỗi Hết Nghiệp Chướng, May Mắn Sẽ Tìm Đến Bạn