Màu Xanh

Hà Nội, lạnh rồi!Vu vơ !Là điều đặc biệt!Nếu có thể, hãy đi cùng nhau, được không?Tớ thích hoa Nhài!