Nguyên Đô Ra

Bạn có nghĩ đó là một trận động đất ?