Nobita vẫn chờ Xu Ka

EmmE (Em,Tôi) Kiều Trang cover