tin nguyen trung

Lớp tập huấn kiến thức, KN bơi an toàn, PC đuối nước TX Tân Châu 2018 sáng ngày 24-7-2018 khai mạc 3Lớp tập huấn kiến thức, KN bơi an toàn, PC đuối nước TX Tân Châu 2018 sáng ngày 24-7-2018 khai mạc 2Lớp tập huấn kiến thức, KN bơi an toàn, PC đuối nước TX Tân Châu 2018 sáng ngày 24-7-2018 khai mạc 1Lớp tập huấn kiến thức, KN bơi an toàn, PC đuối nước TX Tân Châu 2018 trưa ngày 28-7-2018 liên hoan3Lớp tập huấn kiến thức, KN bơi an toàn, PC đuối nước TX Tân Châu 2018 trưa ngày 28-7-2018 liên hoan2Lớp tập huấn kiến thức, KN bơi an toàn, PC đuối nước TX Tân Châu 2018 trưa ngày 28-7-2018 liên hoan1Lớp tập huấn kiến thức, KN bơi an toàn, PC đuối nước TX Tân Châu 2018 sáng ngày 28-7-2018 chứng nhậnLớp tập huấn kiến thức, KN bơi an toàn, PC đuối nước TX Tân Châu 2018 sáng ngày 28-7-2018 kiểm traLớp tập huấn kiến thức, KN bơi an toàn, PC đuối nước TX Tân Châu 2018 sáng ngày 27-7-2018 khởi độngLớp tập huấn kiến thức, KN bơi an toàn, PC đuối nước TX Tân Châu 2018 chiều ngày 26-7-2018 khởi độngLớp tập huấn kiến thức, KN bơi an toàn, PC đuối nước TX Tân Châu 2018 chiều ngày 25-7-2018 dưới nướcLớp tập huấn kiến thức, KN bơi an toàn, PC đuối nước TX Tân Châu 2018 chiều ngày 24-7-2018 dưới nướcLớp tập huấn kiến thức, KN bơi an toàn, PC đuối nước TX Tân Châu 2018 chiều ngày 24-7-2018 khởi độngHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 lễ trao huy chương thi đấu ngày 04 07 2018Hội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 50m x 4 02 nam 02 nữ tự do từ 12t trở lênHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 100m nam ếch từ 18t trở lênHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 50m nữ tự do từ 12 13tHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 50m nam tự do từ 12 13tHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 50m nam tự do từ 14 17tHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 50m nam tự do ghép nữ tự do từ 18t trở lênHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 25m nam ếch ghép nữ ếch từ 12 13tHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 25m nam ếch từ 9t trở xuốngHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 25m nữ ếch từ 10 11tHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 25m nam ếch từ 10 11tHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 25m nữ ếch từ 14 17tHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 25m nam ếch từ 18t trở lênHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 04 07 2018 25m nam ngữa ghép nữ ngữa từ 12 13tHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 03 07 2018 lễ trao huy chương thi đấu ngày 03 07 2018Hội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 03 07 2018 25m x 4 02 nam 02 nữ lặn từ 12t trở lênHội thi bơi lặn cứu đuối Châu Phú 03 07 2018 100m nam ếch từ 12 13t